Wybierz akwen
Data startu
Długość rejsu
Wiek jednostki
od 0 do10 lat
Długość jednostki
od 2 do 10 ft
od 2 do 10 m
Liczba koi
od 2 do 10
Liczba kabin
od 2 do 10
Liczba toalet
od 2 do 10
Typ jednostki
Dowolny
Model jednostki
Cena w EUR

Projekt POIG 8.2

Firma Charter Navigator sp. z o.o.

informuje, że w terminie od 1 listopada 2014 do 30 października 2015 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Dotacje na innowacje

Działanie 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B

zrealizowała projekt pod nazwą:

"Wdrożenie systemów B2B wspomagającychobsługę programu partnerskiego oraz obsługę nowego produktu jakim jest prowadzenie rejsów firmowych."

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Powrót do strony głównej
NASZE MARKI