Wybierz akwen
Data startu
Długość rejsu
Wiek jednostki
od 0 do10 lat
Długość jednostki
od 2 do 10 ft
od 2 do 10 m
Liczba koi
od 2 do 10
Liczba kabin
od 2 do 10
Liczba toalet
od 2 do 10
Typ jednostki
Dowolny
Model jednostki
Cena w EUR

Projekty dofinansowane

Firma Charter Navigator sp. z o.o. w roku 2023 realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem:

"Modernizacja systemu rezerwacyjnego firmy „Charter Navigator sp. z o.o.” pozwalająca na automatyzacje procesów komunikacji z dostawcą usług wraz z adaptacją systemu CRM"

Opis projektu:

Projekt miał na celu znaczącą modernizację oprogramowania po stronie Charter Navigator, która umożliwiła korzystanie z nowej wersji systemu rezerwacyjnego. W ramach tej modernizacji zostały również
wdrożone nowe funkcjonalności, które poprzednio nie były dostępne, co pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych procesów w skali firmy. Wdrożenie takiej automatyzacji ma także znaczący wpływ na zabezpieczenie firmy w przypadku zdarzeń losowych związanych z wystąpieniem obostrzeń pandemicznych, ponieważpozwoli na ciągłą pracę systemu pomimo np. ograniczeń zatrudnienia lub konieczności pracy zdalnej.

Wartość projektu: 199 800.00 zł

Dofinansowanie projektu z UE wyniosło: 169 830.00 zł

Projekt dofinansowany w ramach programy POIR.06.02.00 Bony na cyfryzację.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 


Firma Charter Navigator sp. z o.o. w latach 2018-2023 realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem

"Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Charter Navigator, poprzez termomodernizację budynku i wykorzystanie OZE"

Opis projektu:

Firma zrealizowała projekt będący inwestycją w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, który polegał na głębokiej modernizacji energetycznej budynku Wnioskodawcy, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem OZE.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę parametrów energetycznych budynku, zmniejszenie poziomu zużycia wody, produkcji ścieków, emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych i pyłów oraz redukcję kosztów związanych z użytkowaniem lokalu. Planowane do zastosowania w ramach projektu powyższe rozwiązania przyczynią się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń takich, jak: CO2, SOx, NOx, CO, PM.

Wartość całego projektu to: 279 769,74 zł

Dofinansowanie projektu z UE wyniosło: 181 560,81 zł

 

Logootypy funduszy europejskich

Powrót do strony głównej
NASZE MARKI